25. بهمن 1395 - 11:10   |   کد مطلب: 12400
یادداشت میهمان: بنفشه رضایی
آموزش، آبی بر آتش خشونت سفید
شهد شفا: ريشه کن کردن “خشونت اينترنتي” غير ممکن است، اما مي توان با اقداماتي تا حدودي از آسيب هاي ناشي از آن کاست و حتي ميزان وقوع آن را تقلیل داد.

یادداشت میهمان_ بنفشه رضایی/ شايد حوزه‌ي ارتباطات و فناوري تنها حوزه اي باشد که تا حدودي عدالت جنسيتي در آن به چشم مي خورد. يعني زنان و مردان به يک اندازه و يا با اندکي فاصله از خدمات و امکانات اين حوزه برخوردار هستند.

 

به نظر مي رسد با توجه به تعداد قابل توجه زنان برخوردار از امکانات ارتباطي و نگاهي به مشکلات پيش روي آنها در اين حوزه، خدماتي ويژه از جانب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان دستگاه ارائه دهنده خدمات ارتباطي، ضروري به نظر مي رسد.

 

طبق آماري که توسط مشاور امور بانوان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ماه گذشته در اولين جشنواره زن، خانواده و رسانه ارائه شد، در کشور ما ضريب نفوذ اينترنت در ميان زنان 4/44 و در ميان مردان 3/46 است. همچنين ضريب نفوذ تلفن همراه در ميان زنان 72درصد و در ميان مردان 83 درصد است و اين رقم تفاوت چنداني با آمارهاي جهاني ندارد. بر طبق اين آمار زنان چهار درصد بيشتر از مردان در شبکه هاي اجتماعي فعال هستند.

 

گرچه اين آمار بسيار خشنود کننده است ولي واقعيتي به نام “خشونت سپيد” يا همان “خشونت آنلاين” عليه زنان در فضاي مجازي وجود دارد که نمي توان از آن به راحتي چشم پوشيد و به اين عدالت جنسيتي در فضاي مجازي دلخوش شد!

 

ايجاد مزاحمت توسط کاربراني که نام و نشان درستي ندارند، تهديد، دزديدن اطلاعات و عکس هاي خصوصي و انتشار آن ها به شيوه هاي مختلف، گرفتن حق السکوت و اخاذي، پيام هاي آزاردهنده و… همه رفتارهاي خشونت آميزي هستند که از سوي مردان گريبان زنان را در فضاي مجازي مي گيرد.

 

گرچه ريشه کن کردن “خشونت اينترنتي” غير ممکن است، اما مي توان با اقداماتي تا حدودي از آسيب هاي ناشي از آن کاست و حتي ميزان وقوع آن را تقلیل داد.

دیدگاه شما

تلگرام شهدشفا
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه
پایگاه جامع زنان استان کرمانشاه