7. دى 1396 - 23:37   |   کد مطلب: 12573

خبرنگار افتخاری شهد شفا:

دیدار رئیس کل و معاونین و اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و تقدیر از زحمات بی دریغ و کم نظیر جامعه پزشکی استان در جهت خدمات رسانی بسیار مطلوب به مصدومین ناشی از زلزله و نجات جان آسیب دیدگان.
دربین این افراد چهره هایی چون دکترایرج فاضل، دکترظفرقندی،دکترنوربخش و بسیاری از بزرگان نظام پزشکی کشور به چشم میخورد.
این دیدار باحضور رییس و برخی از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی کرمانشاه و رئیس و برخی از معاونین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت پذیرفت.
درخاتمه به نمایندگی از جامعه پزشکی استان،  ۴نفر از پزشکانی که درامر خدمات رسانی به مناطق زلزله زده زحمات زیادی متحمل شده بودند مورد تقدیر قرارگرفتند.

دیدگاه شما

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه
پایگاه جامع زنان استان کرمانشاه
تلگرام شهدشفا