6. آبان 1396 - 22:28   |   کد مطلب: 12562

خبرنگار افتخاری شهد شفا :

رونمائی از کلینیکهای سیار دندانپزشکی در مناطق محروم  شهر و استان کرمانشاه توسط معاونت بهداشتی ، معاونت اجتماعی و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونت اجتماعی استانداری ، فرماندار و تنی چند از مسئولین دانشگاه و استان .

دیدگاه شما

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه
پایگاه جامع زنان استان کرمانشاه
تلگرام شهدشفا