25. شهريور 1396 - 14:33   |   کد مطلب: 12560

خبرنگار افتخاری شهد شفا :
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه بهمراه تنی چند از همکاران این مجموعه جهت تبریک به مناسبت انتصاب شایسته جنای آقای دکتر مرادی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه امروز 96.06.25 در محل کار ایشان حضور پیدا کرده و ضمن بیعت با ایشان و همکاری مجددانه این سازمان  و تعامل بیشتر آرزوی توفیق را برایشان از درگاه خدای تبارک و تعالی خواستار شدند.

دیدگاه شما

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه
پایگاه جامع زنان استان کرمانشاه
تلگرام شهدشفا