14. مرداد 1396 - 0:45   |   کد مطلب: 12547

خبرنگار افتخاری شهد شفا:

با توجه به برگزاری طرح کرامت در دهه ی کرامت توسط کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز آموزش درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارائه ی ویزیت رایگان در میدان پدر توسط این پرسنل خدوم صورت پذیرفت.

دیدگاه شما

پایگاه جامع زنان استان کرمانشاه
تلگرام شهدشفا
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه