4. ارديبهشت 1396 - 21:34   |   کد مطلب: 12511
این کنگره در سیر تحولی خود همگام با پیشرفت دانش مدیریت بلایا در کشور دچار تغییرات به نسبت قابل توجهی در رویکرد، محتوا، شعار و حتی نام خود شده است.

شبکه اطلاع رسانی شهد شفا

به نقل از رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه دکتر رضا منصوری این چنین بیان فرمودند که:

این کنگره در سیر تحولی خود همگام با پیشرفت دانش مدیریت بلایا در کشور دچار تغییرات به نسبت قابل توجهی در رویکرد، محتوا، شعار و حتی نام خود شده است. با جدا شدن مفاهیم پزشکی و درمانی صرف و راه اندازی کنگره­‌های ارزنده‌ای چون کنگره ملی تروما و کنگره ملی طب رزم و... که ناشی از پیشرفت علمی و تخصصی شدن مفاهیم اولیه این حوزه بوده است، کنگره بینالمللی سلامت در حوادث و بلایا به طور تخصصی به مباحث مدیریتی نظام سلامت در اداره حوادث و بلایا می‌پردازد.

وبا توجه به برگزاری کار گروه های تخصصی با حضور رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده  وحضور مسؤلین سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در خصوص مسائل روز به بیان مطالبی پرداختند.

دیدگاه شما

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه
پایگاه جامع زنان استان کرمانشاه
تلگرام شهدشفا