یک روان پزشک:
شهد شفا: یک روانپزشک گفت: خانواده هایی با سلامت روان ،دارای احترام و اعتماد متقابل به یکدیگر هستند.
عباسپور:
شهدشفا:یک روانشناس بالینی بیان کرد: وجود اختلاف نظر و تعارض جزء جدایی ناپذیر زندگی زوجین است ولی اگر در حل اختلافات به نتیجه نرسیدند ،با یک مشاور مشورت کنند.
یک روانشناس:
شهد شفا:یک روان شناس بالینی بیان کرد: اختلاف و مشکلات در زندگی زوجین وجود دارد که با راه کار های متعددی می توان بر آنها فایق شد اما اگر نتوانستیم مشکلات را خودمان از بین ببرم ، با یک روان شناس مشورت کنیم.
یک روانشناس:
شهد شفا:یک روان شناس بالینی بیان کرد: اختلاف و مشکلات در زندگی زوجین وجود دارد که با راه کار های متعددی می توان بر آنها فایق شد اما اگر نتوانستیم مشکلات را خودمان از بین ببرم ، با یک روان شناس مشورت کنیم.
یک روانشناس:
شهد شفا:یک روان شناس بالینی بیان کرد: اختلاف و مشکلات در زندگی زوجین وجود دارد که با راه کار های متعددی می توان بر آنها فایق شد اما اگر نتوانستیم مشکلات را خودمان از بین ببرم ، با یک روان شناس مشورت کنیم.
گزارش تصویری:
شهد شفا: خانواده ها در راهپیمایی که در روز پاک و درختکاری در تنگ بزاز خانه توسط دانشگاه علوم پزشکی برپا شده بود حضور پرشکوهی داشتند.
دانشگاه علوم پزشکی برگزار کرد:
شهد شفا: دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت روز پاک و درختکاری در تنگ بزاز خانه برنامه پیاده روی همگانی برپا کرد.
محبت به دیگران:
شهد شفا:امروزه خانواده ها از محبت به یکدیگر دریغ می کنند این کار سبب دوری آنها از همدیگر می شود.
یادداشت:
شهد شفا :طلاق یکی از معضلاتی است که به دنبال آن افراد دچار بیماریهای روحی می گردند.
یادداشت:
شهد شفا :خانواده ،محیطی است که کودک در آن تربیت می شود و تحت تاثیر محیط خانواده قرار می گیرد.
یادداشت:
شهد شفا:تربیت فرزندان روشهای خاص خود را دارد و بهترین آن حفظ اعتدال است.
توصیه های سلامت روان؛
شهد شفا:اگر نگران سلامت روح و روان خود هستید سعی کنید از مواردی که به آنان آسیب می زنند دوری کنید و با این کار از ابتلا به افسردگی پیشگیری کنید!
یادداشت:
شهد شفا: افرادی زیبایی ظاهری را در انتخاب همسر انتخاب می کنند که بعد از مدتی برای آنها تکراری می شود.
یک روانشناس:
شهد شفا:عباسپور بیان کرد:بعلت جذابیتهای اینترنت ،افراد گرایش افراطی به این ابزار دارند که به روش تعادلی می توان بر اعتیاد آنها غلبه پیدا کرد.
یادداشت:
شهد شفا:همه افراد از سرخیرخواهی دیگران را نصیحت می کنند ولی باید این را دانست که کارسازترین نصیحت ،عمل کردن به گفته های خودمان است.

صفحه‌ها