وقتی فرزندتان از خجالت آب می شود؛
شهد شفا: خجالتی بودن عیب و عار نیست. کودکان خجالتی، اغلب اوقات شنونده های خوبی هستند و در مدرسه با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم می کنند.
طبق مطالعات:
شهد شفا: مطالعات نشان داده برای لذت بیشتر از زندگی و شاد زیستن زوج‌ها نباید رابطه‌شان را با زوج‌های دیگر مقایسه کنند.
طب نظر کارشناسان؛
کارشناسان معتقدند پدرانی که بین عمل و گفتارشان تفاوت است. پدرانی که فرصت کافی برای ارتباط با فرزندان خود ندارند، الگوی مناسبی برای همانندسازی فرزندان نیستند.
کاریکاتور؛
تلاش برای کسب پول عروسی!
کاریکاتور؛
خانواده های ایرانی به شبکه های اجتماعی معتاد شده اند
زنگ خطر ازدواج فامیلی؛
آشنایی با بیماری‌ها و عوارض ناشی از نقص سیستم ایمنی و مهم‌تر از آن پیشگیری از ازدواج‌های فامیلی که از عوامل بسیار موثر در بروز این بیماری‌ها است.
به گفته روانشناسان؛
شهد شفا: روانشناسان کودک معتقدند الگوهای کهنه تربیتی برای خود ما هزار و یک مشکل ایجاد کرده و دلیلی ندارد که همیشه همان‌طور که خودمان قربانی اشتباهات والدین‌مان شده‌ایم، فرزندان را هم قربانی این روش‌های حل مسئله که به ارث برده‌ایم، کنیم.
یادداشت؛
شهد شفا: در اسلام به تربیت فرزند اهمیت زیادی داده شده است و والدین برای تربیت صحیح فرزندان باید نکات بسیاری را رعایت کنند.
یادداشت؛
شهد شفا: تربیت فرزندان یکی از دغدغه های والدین است ولی باید بدانند که برای آ نها بهترین شیوه تربیت را به کار ببرند که موثر تر باشد.
طبق نظر یک روان شناس؛
شهد شفا: والدین برای اینکه فرزندش آن ها مفهوم همکاری را یاد بگیرد، به او یاداوری کنند که در ازای همکاریش با شما، با او همکاری خواهید کرد.
مطلب طنز:
شهد شفا: دیدگاه اشخاص نسبت به یکدیگر در جامعه متفاوت است، بعضی ها دیدی مثبت و برخی دیدی منفی به دیگران دارند.
والدین بدانند؛
شهد شفا: ترتیب فرزندان در خانواده در تربیت و شكل‌گیری شخصیت فرزندان و البته رفتار والدین تاثیرگذار است.

صفحه‌ها